geodeta

Inwentaryzacja pomiarowa czy i kiedy jest potrzebna

Inwentaryzacja pomiarowa to inaczej powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. Trzeba ją wykonać po zakończeniu budowy i nie jest to czynność dobrowolna, ale obowiązek prawny, który spoczywa na kierowniku budowy lub właścicielu nieruchomości. Nowe pomiary trzeba wykonać, a ich wyniki zapisać w planie zagospodarowania przestrzeni. Aktualizowanie stanu zabudowy jest związane z każdą pracą budowlaną na naszej parceli. Dotyczy to więc nie tylko budynków nowych, ale i zburzonych czy zasypanych. Doświadczony geodeta wie, że dokonując inwentaryzacji nie może brać pod uwagę tylko budynków. Co obejmuje inwentaryzacja pomiarowa?

ABC pomiarów powykonawczych

Jak zaznaczyliśmy na wstępie inwentaryzacja pomiarowa jest niezbędna przy wszelkich poważniejszych pracach budowlanych. Trzeba jej dokonać, gdy powstaje nowy budynek i gdy pozbywamy się starej zabudowy. Geodeta musi być z nami od początku prac, ponieważ musi on oznaczyć wszelkie zbrojenia, czyli rury czy kable, które przechodzą przez działkę. Po co całe to zamieszanie? Dane zebrane przez geodetę mogą nam pomóc przy przyszłych budowach. Są też niezbędne w przypadku awarii, pożaru czy innego nieszczęścia. Dzięki dokładnym pomiarom wiemy, gdzie idą najważniejsze przewody i łatwiej nam dokonać ich modernizacji czy prac konserwatorskich. Dane zebrane przez geodetę zostają też przeniesione na mapę i tworzą plan zagospodarowania przestrzennego danego terenu.

Gdy już wiemy jak ważne są pomiary, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego trzeba ich dokonywać po pracach budowlanych na działce. Nowe budynki wraz ze zbrojeniem i ewentualnymi drogami dojazdowymi muszą być dokładnie zmierzone i usytuowane w przestrzeni. Plan naszej parceli musi być uaktualniany przy okazji każdej zmiany układu przewodów lub rur. To szczególnie ważne dla bezpieczeństwa zbrojenia i funkcjonalności nowych budynków. Co ważne, inwentaryzacją pomiarową nie muszą być objęte budynki, na których budowę nie trzeba mieć pozwolenia oraz te bez stałego dostępu do mediów. Oczywiście obecność uzbrojenia nie jest tu najważniejszym wyznacznikiem. Kluczowa jest wielkość i rodzaj budynku.

Inwentaryzacja pomiarowa kiedy i jak?

Prawidłowo wykonana inwentaryzacja pomiarowa powinna zacząć się już w trakcie prac budowlanych. Jest to szczególnie ważne, gdy wyburzamy lub zasypujemy budynki, wokół których zostają stare zbrojenia. Geodeta musi znać dokładną strukturę gruntu i zapisać związane z nią pomiary. Najważniejszy etap inwentaryzacji pomiarowej zaczyna się jednak po zakończeniu prac budowlanych.

W dzienniku budowy muszą znaleźć się zapisy dotyczące przebudowy lub rozbudowy nieruchomości. Geodeta musi też zaznaczyć nową zabudowę i drogi dojazdowe, których wcześniej nie było w planach. Dzięki temu plan zagospodarowania działki będzie aktualny, a jej zabudowa zgodna z przepisami. Taką parcelę zdecydowanie łatwiej przebudować, a w razie potrzeby sprzedać.

    Napisz swój komentarz tutaj