Home · Zwierzęta morskie

Ryby

Ryby – tym terminem określane są zmiennocieplne kręgowce, żyjące w środowisku wodnym. Ich cechą charakterystyczną są skrzela, dzięki którym oddychają. Poruszanie się umożliwiają im płetwy. Gatunki ryb są niezwykle różnorodne pod względem budowy, koloru oraz sposobu funkcjonowania w ekosystemie. Aktualnie znanych jest ponad 31 tys. gatunków tych kręgowców.

Continue reading Comments (2) 07.2011

Koralowce

Koralowce są to zwierzęta, zaliczane do parzydełkowców, żyjące tylko w morzach. Wśród koralowców wyróżnia się wiele gatunków, aktualnie podaje się, że jest ich prawie 7,5 tys. Osiedlają się przede wszystkim na dnie morskim w miejscu gdzie występuje dobre naświetlenie. Ich ulubionymi obszarami są ciepłe i gorące strefy nadbrzeżne, niektóre gatunki zlokalizowano nawet 6000 m p.p.m.

Continue reading Comments (1) 07.2011

Walenie

Walenie to ssaki, żyjące w środowisku oceanicznym. Do rządu waleni zalicza się 80 gatunków różnych zwierząt o dużych gabarytach, są to m.in. delfiny, morświny, kaszaloty oraz płetwale błękitne. Mimo silnego podobieństwa do ryb, zwierzęta te są żyworodne.

Continue reading Comments (0) 07.2011

Plankton

Planktonem nazywamy zbiór organizmów żywych, które unoszą się na wodzie. Mimo, iż część tych organizmów posiada narządy ruchu, nie są w stanie samodzielnie się przemieszczać. Wpływ prądów wodnych oraz wiatrów wobec słabo wykształconego organizmu, jest na tyle duży, że plankton pozostaje całkowicie zależny od tych czynników. Badania tych organizmów obejmują jedną z dziedzin naukowych – planktologię. Podzielone one zostały w zależności od miejsca występowania, czyli na słonowodne i słodkowodne (plankton jeziorny, stawowy, kałuż i rzeczny). Natomiast pod względem wielkości plankton można podzielić na pikoplankton (bakterie), nanoplankton (maksymalnie 50 μm), plankton sieciowy (część widoczna gołym okiem) oraz megaplankton (ponad dwudziestocentymetrowe osobniki, np. meduzy).

Continue reading Comments (0) 07.2011

<< First < Previous [2 / 2] Next > Last >>