Home · Morza i oceany

Oceanografia

Oceanografia jest z nowych dyscyplin naukowych. Jest interdyscyplinarną dziedziną. W skład tej nauki wchodzą elementy biologii, meteorologii, fizyki oraz geofizyki. Oceanografia zajmuje się przede wszystkim opisywaniem wszelkich zależności związanych z środowiskiem oceanicznym.

Continue reading Comments (0) 07.2011

Morza

Morze wchodzi w skład oceanu. Zbiornik ten może być widocznie oddzielony od innych wód, pasami nadbrzeżnymi lub wyspami. Morze ma dość ograniczaną możliwość wymiany wody, dlatego posiada odrębne zasady dla tego zjawiska, zwane ustrojem hydrologicznym.

Continue reading Comments (0) 07.2011

<< First < Previous [2 / 2] Next > Last >>